Archiwum Viridarium

VIRIDARIUM PASYJNE

abo pieśń człowieka krześcijańskiego do syna Bożego na złe sprawy ludzkiego żywota

widowisko muzycznePRAPREMIERA: kwiecień 1996r.
TVP Oddział w Krakowie

Widowisko pasyjno-wielkanocne na dwa głosy żeńskie, głos męski oraz dawne instrumenty muzyczne (lutnia, viola da gamba, flety proste) w stylizacji XIX wiecznego salonu krakowskiego.

Na teksty śpiewane widowiska złożyły się dawne pieśni polskie: m.in. kompozycje renesansowe Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, w przekładach Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Trzecieskiego; pieśń dramatyczna z „Dialogu Marcina Łaskiego”, pieśń satyryczna z „Kancjonału Zamojskiego”; kompozycja błog. Ładysława z Gielniowa z wieku XV; to również staropolskie pieśni pasyjne i wielkanocne pochodzące z XIX wiecznych zbiorów Michała Mioduszewskiego i Teofila Klonowskiego. W narracji wykorzystany został tekst Biblii – „Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożona przez Ks. D. Jakuba Wujka” – przedruk z autentycznej edycji krakowskiej z roku 1599.

Scenariusz, reżyseria, kompozycja ruchu: Jadwiga Leśniak-Jankowska
Opracowanie muzyczne: Jacek Stankiewicz
Kostiumy: Grażyna Żubrowska

Jadwiga Leśniak-Jankowska
Anna Sokołowska
Tadeusz Zięba

Flety proste: Anna Fieber
Viola da gamba: Anna Szelińska-Mikus
Lutnia: Katarzyna Siewiera

z arch.KOK

PRZEJMUJĄCA MODLITWA
NA TRZY GŁOSY I TRZY DAWNE INSTRUMENTY

Staropolskie pieśni pasyjne i wielkanocne w wykonaniu artystów z Krakowskiej Opery Kameralnej zabrzmiały w niedzielny wieczór w Niepołomicach. Było to „Viridarium pasyjne abo pieśń człowieka krześcijańskiego do Syna Bożego na złe sprawy ludzkiego żywota” – widowisko na trzy głosy i trzy dawne instrumenty muzyczne.
Dyrektor naczelny i artystyczny KOK Wacław Jankowski przypominał, że to trzecie – po „Stabat Mater” i „Pastorele staropolskim” „Viridarium pasyjnym” – widowisko wystawiane w niepołomickiej świątyni przez krakowską scenę muzyczną.
Viridarium pasyjne” dedykowane było zmarłemu niedawno dyrektorowi CK w Niepołomicach Piotrowi Warianowi. Za piękną modlitwę, przejmujący rachunek sumienia i śpiewaną kontemplację męki i zmartwychwstania Zbawiciela podziękował artystom proboszcz ks. Stanisław Mika.

Wanda Ryszkiewicz
Dziennik Polski
13 marca 2007r.