Jubileusze

SCENA EL – JOT KRAKOWSKA OPERA KAMERALNA
JUBILEUSZ 30-LECIA


Spektakl Jubileuszowy 3 grudnia 2022 roku
„Świtezianki – ballady śpiewu gminnego”
widowisko muzyczne


 

Wicewojewoda Mateusz Małodziński wręczył Jadwidze Leśniak -Jankowskiej i Wacławowi Jankowskiemu Medale ” Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i działalności kulturalnej, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Gubała wręczyła jubilatom w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego Złoty Medal Polonia Minor dla Fundacji Ars Cameralis – Krakowskiej Opery Kameralnej z okazji jubileuszu 30 – lecia istnienia jako wyraz uznania za realizację przedsięwzięć artystycznych w Małopolsce oraz pracy na rzecz rozwoju Krakowskiej Opery Kameralnej.

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski wręczył w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznaki Honoris Gratia Grażynie Żubrowskiej, Annie Karaś, Joannie Jaśko-Sroka, Annie Warchał.

***********JUBILEUSZ 25-LECIA
KRAKOWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda

„Teatr  jest sztuką otwartą  na przeobrażenia czasu
integruje nasze  złożone intuicje i idee
Jest twórczością zbiorową także przez uczestnictwo widza
Teatr nadaje sens temu, co czynimy, przedstawiamy-uobecniamy”

Józef Szajna

Kraków, 21 maja 2017r.

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Dyrektor
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowny Panie Dyrektorze!

Wszelkie Jubileusze skłaniają do  sentymentalnej podróży w czasie, podczas której przywołuje
się wspomnienia z  dotychczas przebytej drogi, do podsumowania sukcesów i osiągnięć.  Stwarzają także okazję do gratulacji i podziękowań.  Na ręce Pana Dyrektora składam wyrazy uznania dla działalności prowadzonej przez Twórców i Artystów  Krakowskiej Opery Kameralnej, dzięki której stała się ona instytucją pełną pasji i emocji, od 25  już lat wnoszącą znaczący wkład w nasze życie kulturalne . Wypełniona niepowtarzalnymi spektaklami , owocuje dziś wybitnymi dokonaniami na rzecz kultury  polskiej. Państwa przedsięwzięciami obdarzacie hojnie wyobraźnię
i kulturę literacką widzów , a także kształtujecie artystyczne potrzeby i gusty.

Dzięki twórczej aktywności, a także profesjonalizmowi i rzetelności wobec zamierzeń autorskich, Państwa Zespół dostarcza publiczności wielu niezapomnianych wrażeń, dając  przy tym możliwość doświadczenia  niezwyklej dbałości o kunszt i precyzję wykonania.
Nie do przecenienia jest również wszechstronna opieka artystyczna  |
i pedagogiczna, jaką  otaczacie Państwo artystów wkraczających dopiero na sceny muzyczne.

Wszystkim twórcom spektakli   oraz projektów artystycznych Krakowskiej Opery Kameralnej  życzę wytrwałości w realizacji nowych pomysłów, planów i zamierzeń, a także kolejnych udanych prezentacji, niezmiennie atrakcyjnych dla odbiorców oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
Leszek Zegzda

* * * * * * * *

 

JUBILEUSZ 20-LECIA
KRAKOWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

15 stycznia 2012 roku
W uroczysty, rocznicowy wieczór Krakowska Opera Kameralna sprezentowała melomanom premierę opery „La serva padrona” Giovanniego Battisty Pergolesiego.

fot.Paweł Zechenter
* * * * * * * *

Na jubileuszu nie zabrakło słów podzięki za dwadzieściaœ lat działalności sceny ze strony władz miejskich i wojewódzkich. Prezydent Krakowa obdarzył małżeństwo Jankowskich symbolicznym kluczem do miasta.

 

Anna WoźŸniakowska
Dziennik Polski
20 stycznia 2012r.

* * * * * * * *

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Fundacja Ars Cameralis
Krakowska Opera Kameralna

Wielce Szanowny Panie!

Dzisiejszy uroczysty wieczór, honorujący jubileusz 20-lecia Krakowskiej Opery Kameralnej jest
tą niezwykłą okazją, kiedy mogę przekazać Państwu słowa mojego najwyższego uznania i wyrazić podziw dla kolejnych wspaniałych inicjatyw artystycznych.
Kolejny raz spotykamy się w Krakowie, by tym razem podziwiać prawdziwą perłę barokowego stylu opera buffa „La serva padrona” Giovanniego Battisty Pergolesiego, przygotowaną po raz pierwszy w konwencji operowego teatru lalek. Jestem głęboko przekonany, iż przedstawienie to stanie się wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, które przyciągnie do Krakowa melomanów opery nie tylko z Kraku, ale i z zagranicy.
Z uznaniem zwracam się więc do wszystkich organizatorów, dziękując im za trud przygotowań i realizację tego unikatowego spektaklu.
W tym uroczystym jubileuszowym dniu życzę wszystkim członkom zespołu radoœści i satysfakcji w dalszej pracy artystycznej. Niech następne lata przyniosą wiele nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do kolejnych twórczych poszukiwań, aœ słuchaczom życzę niezapomnianych przeżyć artystycznych.

Z poważaniem
Bogdan Zdrojewski

* * * * * * * *

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
JACEK MAJCHROWSKI

Szanowna Pani
Jadwiga Leœśniak-Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Wielce Szanowni Państwo!

Na ręce Szanownych Państwa pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia prapremiery widowiska „Pastorele staropolskie”, które zapoczątkowało istnienie Teatru.
Nie do przecenienia jest działalnośćœ tej znanej i cenionej instytucji kultury, której rozwój możemy obserwować na kulturalnej mapie miasta Krakowa.
Dzisiejsze œświęto jest wspaniałą okazją, by wyrazić uznanie dla zapału, inwencji, talentu i zaangażowania wszystkich, którzy przez 20 lat pośœwięcają swój czas i współtworząc to niesamowite miejsce. Wyrażam moje podziękowania za wzruszenia i artystyczne doznania, których dośœwiadczamy przez dwie dekady istnienia sceny na ul. Miodowej.

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć wyjątkowy klucz do bram miasta oraz życzenia, aby twórcza pasja i radoœść ze wspaniałych osiągnięć w pracy były dla Państwa źŸródłem dumy oraz satysfakcji. Niechaj twórcze inspiracje, zaangażowanie oraz liczne grono odbiorców Państwa artystycznej aktywnośœci zawsze pozwalają na pomyśœlną realizację wszelkich planów i zamierzeń, przynosząc kolejne sukcesy.

Z poważaniem
Jacek Majchrowski
Kraków, styczeń 2012r.

* * * * * * * *

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15.01.2012 r.

Państwo
Jadwiga Leśœniak-Jankowska
Wacław Jankowski

Wielce Szanowni Państwo!

Popularyzacja piękna i głębi muzyki jest niezwykle istotną i potrzebną misją. Ogromnie cieszę się,
że Krakowska Opera Kameralna jest jej niestrudzonym i tak wdzięcznym jej wykonawcą.
Już od dwudziestu lat dostarczacie nam Państwo niezapomnianych wzruszeń i radośœci przybliżając najwspanialsze dzieła różnych gatunków muzycznych, serdecznie za to dziękuję.
Działalnoœść Krakowskiej Opery Kameralnej wrosła już w kulturalny krajobraz Krakowa i Małopolski ciesząc mieszkańców i turystów.
Jestem głęboko przekonany, że zakorzeni się ona w nim i zostanie na długie dziesięciolecia, czego życzę wszystkim Twórcom, Pracownikom i Widzom Opery.

Kazimierz Barczyk

* * * * * * * *

ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH

Szanowna Dyrekcjo
oraz Zespół Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Drodzy Jubilaci!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze powinszowania
z okazji 20-lecia działalnoœści Krakowskiej Opery Kameralnej – tej niezwykłej instytucji na mapie kulturalnej naszego kraju, która odkrywa i pielęgnuje zapomniane arcydzieła muzyki dawnej i w której szacunek dla tradycji, dbałoœść o kunszt wykonania to credo artystyczne.
Wysoki poziom propozycji kulturalnych łączycie Państwo z elitarną formą teatru dawnego wspartą charakterystyczną dla danej epoki oprawą oraz niezwykłe inspirującą młodą energią, która wypełnia
to miejsce. Od 20 lat, nieustannie przyciągacie koneserów i budzicie uznanie krytyki, kształtując tym samym wysublimowany zmysł artystyczny odbiorców.
W jubileuszowych dniach gratuluję Państwu całokształtu pracy artystycznej oraz życzę zapału i twórczego żaru, natchnienia i inspiracji, wspaniałej publicznośœci w kolejnych latach działalnośœci.

Olgierd Łukaszewicz
Prezes Zarządu ZASP

* * * * * * * *

INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Warszawa, dn. 15.01.2012 r.

Szanowna Pani
Jadwiga Leśœniak – Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowny Pan
Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowni Państwo,
pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na premierę opery Giovanniego Batisty Pergolesiego „La serva padrona” w dniu 15 stycznia 2012 roku, przygotowanej z okazji jubileuszu 20-lecia działalnośœci teatru.
Niestety ze względu na wczeœniej zaplanowany wyjazd służbowy za granicę nie będę mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Życzę Państwu wielu sukcesów i dalszej owocnej działalnośœci, a wszystkim uczestnikom i goœściom premiery niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Kossowski
Dyrektor

* * * * * * * *

Warmińsko – Mazurska Filharmonia
im. Feliksa Nowowiejskiego

Pani
Jadwiga Leśœniak – Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowna Pani Dyrektor,

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji Jubileuszu 20-lecia Krakowskiej Opery Kameralnej.
W imieniu własnym oraz Artystów i Pracowników Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego życzę Państwu, aby wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków przynosił radośœć zespolenia talentu z osobistą pasją oraz nieustający zachwyt publicznośœci.
Życzę, by Artystów i Pracowników Krakowskiej Opery Kameralnej omijały kłopoty dnia codziennego, jego niedoskonałoœści i niedomagania. By mogli tworzyć i grać swobodnie, a następne utrwalały artystyczną poezję Opery w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Z wyrazami szacunku
Piotr Sułkowski
Dyrektor Naczelny

* * * * * * * *

 

JUBILEUSZ PRACY ARTYSTYCZNEJ I PEDAGOGICZNEJ
JADWIGI LEŚNIAK – JANKOWSKIEJ
I WACŁAWA JANKOWSKIEGO

 

Spektakl Jubileuszowy
28 listopada 2009 roku

Wolfgang Amadeusz Mozart „Die schuldigkeit des ersten gebots”
„Powinność pierwszego przykazania”
Opera sacra

 

 
 
 

Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel wręcza Jadwidze Leśniak-Jankowskiej i Wacławowi Jankowskiemu odznaki HONORIS GRATIA przyznane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w uznaniu za działania
i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają się do jego promocji
i rozwoju kulturalnego.

             
 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Marta Patena wręcza srebrne medale „750-lecia lokacji miasta Krakowa”
oraz dyplomy jubileuszowe Jadwidze Leśniak-Jankowskiej i Wacławowi Jankowskiemu przyznane przez Przewodniczącą Rady Miasta Krakowa Małgorzatę Radwan-Balladę – z okazji jubileuszu pracy artystycznej
i pedagogicznej artystów.

 Anna Bugajska i Martyna Malcharek odczytują adresy jubileuszowe

          
 
 
 
 
           
 
 

PIERWSZE PRZYKAZANIE: WDZIĘK

Oficjalna krakowska premiera Die Schuldigkeit des Ersten Gebots (poprzedził ją bowiem pokaz 14 sierpnia w Bazylice Bożego Ciała w ramach festiwalu „Noc Koœściołów – Cracovia Sacra”) przypadła w piątą rocznicę działalnośœci Krakowskiej Opery Kameralnej i była okazją do wyróżnienia jej twórców. Otrzymali oni srebrne medale – 750-lecia lokacji miasta Krakowa (Jadwiga Leœśniak-Jankowska
za 35- lecie pracy artystycznej i 30-lecie pracy pedagogicznej, Wacław Jankowski za 25-lecie pracy reżyserskiej) oraz odznaczenia „Honoris gratia” – przyznawane od 2005 roku przez prezydenta Jacka Majchrowskiego w uznaniu szczególnych zasług dla krakowskiej kultury. Obydwa wyróżnienia są jak najbardziej zasłużone – dodać można tylko, że łacińskie „gratia” znaczy nie tylko „podziękowanie”, ale też „wdzięk”. Ten zaœ – to pierwsze przykazanie Krakowskiej Opery Kameralnej.

Monika Partyk
„Ruch Muzyczny”
Nr 1, 10 stycznia 2010r.

* * * * * * * *

Jubileusz Krakowskiej Opery Kameralnej zbiegł się z okrągłymi rocznicami rozpoczęcia pracy artystycznej i pedagogicznej jej twórców. Z tej okazji artystyczne małżeństwo Jankowskich zostało uhonorowane przez władze miasta medalami Honoris Gratia oraz srebrnymi medalami 750-lecia lokacji miasta Krakowa.

Anna Woźniakowska
Dziennik Polski
30 listopada 2009r.

* * * * * * * *

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 12 listopada 2009 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,
Przyjmuję honorowy patronat nad inauguracją nowego sezonu 2009/2010 – VI Krakowskiej Opery Kameralnej, w sobotę 28 listopada 2009r. Nie mogąc przybyć na premierę pragnę przesłać Jubilatom: Pani Jadwidze Jadwidze Leśniak-Jankowskiej oraz Panu Wacławowi Jankowskiemu serdeczne gratulacje i życzenia Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata działalności artystycznej.

Serdecznie pozdrawiam:
Szczęść Boże!
Stanisław Kardynał Dziwisz

* * * * * * * *

Związek Artystów Scen Polskich

Kraków, 28 listopada 2009 roku

Szanowna Dyrekcja
Oraz Zespół Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

Szanowni Państwo,

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu jakim jest piąta rocznica powstania Krakowskiej Opery Kameralnej.

Udało się Państwu stworzyć miejsce wyjątkowe, w którym szacunek dla tradycji, dbałość o kunszt i precyzje wykonania zajmują szczególne miejsce. Odkrywając zapomniane arcydzieła sztuki polskiej i światowej oraz prezentując różnorodność stylów i form muzycznych, nieustannie budzicie Państwo zachwyt publiczności i uznanie krytyki. Z pasją, konsekwentnie budujecie własny styl i ciągle poszukujecie twórczych wyzwań kształtując tym samym zmysł artystyczny i wyrafinowany gust odbiorców.

W Jubileuszowych dniach, Związek Artystów Scen Polskich winszuje Dyrekcji oraz całemu Zespołowi Artystycznemu, a także Zespołom pomocniczym, technicznym, administracyjnym życząc dalszych, intensywnych, artystycznych działań i wspaniałej publiczności.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kumor
Prezes ZASP

* * * * * * * *

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Warszawa, 2009-11-28

Pan Wacław Jankowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Krakowskiej Opery Kameralnej

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków składam najserdeczniejsze gratulacje dla Krakowskiej Opery Kameralnej oraz jej Twórców, którzy w 2004 roku zainaugurowali
jej działalność – Pani prof. Jadwigi Leśniak-Jankowskiej oraz dyrektora Wacława Jankowskiego – reżysera |i inicjatora tak oryginalnych i pomysłowych premier, a również gratulacje z okazji 35-lecia Państwa pracy artystycznej z absolwentami artystycznych uczelni krakowskich.
Życzymy dalszych 5 lat działalności oraz wizyty na jednej z kameralnych scen operowych (a są już 2)
w Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Prezes SPAM
Antoni Wicherek

* * * * * * * *

Związek Artystów Scen Polskich

Warszawa, 28 listopada 2009 r.

Wielce Szanowni Jubilaci!
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Sekcja Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich składa gorące gratulacje i życzenia w dniu Wielkiego Jubileuszu 5-lecia pracy artystycznej Krakowskiej Opery Kameralnej, inauguracji nowego sezonu artystycznego 2009/2010 r., jak również Jubileuszu Twórców – założycieli Opery Kameralnej Pani Profesor Jadwigi Leśniak-Jankowskiej, która obchodzi 35-lecie pracy artystycznej i 30-lecie pracy pedagogicznej i Pana Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery Kameralnej, Pana Wacława Jankowskiego, który świętuje Jubileusz 36-lecia pracy artystycznej
i 25-lecie debiutu reżyserskiego.
Wielce Szanownym Jubilatom, Twórcom Dyrekcji, Wspaniałemu Zespołowi, Artystom Śpiewakom, Tancerzom, Dyrygentom, Choreografom, Pedagogom, Orkiestrze, wszystkim Zespołom Technicznym współuczestniczącym w tworzeniu Wielkich Premier, profesjonalnych przedstawień i Festiwali muzycznych życzymy z całego serca dużo pięknych wzruszeń, spełniania marzeń artystycznych i osobistych.
Zespół artystyczny i dyrekcja Krakowskiej Opery Kameralnej o tak bogatych ambicjach i wielkich osiągnięciach, budzi powszechny podziw, napawa nas wielką radością i dumą. Trwały wkład w tworzeniu wartości kultury narodowej, w szczególności kultury muzycznej, jest wielką zasługą założycieli Krakowskiej Opery Kameralnej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego.
Dzisiejsze Święto – Krakowskiej Opery Kameralnej, jest zarazem świętem całego naszego Środowiska – Sekcji Teatrów Muzycznych Związku Artystów Scen Polskich. Gorące życzenia dalszych sukcesów artystycznych w kraju i na świecie. Kochającej publiczności, hojnych mecenasów, kondycji zawodowej
w utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu profesjonalnego, w Dniu Jubileuszu z wyrazami szacunku życzy.

Irena Jezierska
Przewodnicząca
Sekcji Teatrów Muzycznych
Opery, Operetki, Baletu i Musicalu ZASP

 
* * * * * * * *

Związek Artystów Scen Polskich
Oddział Krakowski

Kraków, dnia 28 listopada 2009 r.

Wielce Szanowna Krakowska Opero Kameralna!
Droga Koleżanko!

Muzyka jest najbardziej abstrakcyjną i uporządkowaną formą sztuki, stąd jej bliski związek z matematyką. Matematyczną harmonię w muzyce jako pierwsi odkryli pitagorejczycy. Nie darmo ich hasło przewodnie brzmiało Wszystko jest liczbą. Odkryli oni tzw. wielką czwórkę liczb – 1, 2, 3, 4.
Ja teraz wyjaśniam znaczenie:

1. 5 sezonów Krakowskiej Opery Kameralnej
2. 30-lecie pracy pedagogicznej „Matki Założycielki”
3. 35-lecie pracy artystycznej „Matki Założycielki”
4. 25-lecie debiutu reżyserskiego „Ojca Założyciela”

„Snobizm to instynkt perfekcji, pociąg do lepszego” powiedziała kiedyś Janina Katz-Hewetson, poetka
i tłumaczka. Tym właśnie snobizmem Państwo zarażają nas, widzów, pokazując sztukę wysoką, trudną, mało znaną. Wiele pozycji, to przecież prapremiery. No i obalają Państwo teorię inżyniera Mamonia, który mówił: „Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. Poprzez… no reminiscencję.
No jakże może podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę.” A nam się właśnie Państwa „melodie” podobają. Dlatego napisano, że „to zapewne najbardziej wysublimowany i wyrafinowany estetycznie zespół teatralny Rzeczpospolitej, gustujący w dobrym tonie muzyki, kostiumu i plastyki”.
Droga Jadwigo i Wacku! Ojcowie założyciele! Jak wiecie, teatry krakowskie żyją długo, tu dobry klimat
dla kultury wysublimowanej. Życzymy Wam z całego z całego serca dożycia wieku co najmniej Teatru Starego, wspaniałej Publiczności, zaskakujących pomysłów i dużo, dużo pieniędzy na ich zrealizowanie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Oddziału ZASP w Krakowie
Przewodnicząca Oddziału ZASP
Lidia Bogacz-Popiel

 
* * * * * * * *

Opera Krakowska
Dyrektor Naczelny Bogusław Nowak

Kraków 27-11-2009

Szanowni Państwo

To już pięć lat, odkąd powołana przez Państwa do życia Krakowska Opera Kameralna istnieje. Wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do założenia sceny, stworzenie dla niej pięknej siedziby, „wysublimowany
i wyrafinowany estetycznie” – jak słusznie pisze krytyka – program artystyczny, ilość premier, festiwali, występów – wszystko to budzi podziw poziomem i intensywnością wydarzeń.
Tego bogatego dorobku, zdobytego w tak krótkim czasie, serdecznie Państwu gratuluję.
W imieniu zespołu Opery Krakowskiej życzę dalszych sukcesów Operze Kameralnej – pierwszemu prywatnemu teatrowi operowemu w Krakowie – i jej „ojcom założycielom”, świętującym jubileusze pracy artystycznej. Niech Państwa działalność spotyka się z uznaniem coraz większej grupy odbiorców, będzie źródłem radości
i satysfakcji.

Łączę wyrazy szacunku
Bogusław Nowak

 
* * * * * * * *

Teatr im. Juliusza Słowackiego
Kraków, 27 listopada 2009

Szanowni Państwo
Jadwiga Leśniak-Jankowska
Wacław Jankowski
Dyrektorzy
Krakowskiej Opery Kameralnej

Dostojni Jubilaci! Krakowska Opera Kameralna – działo Waszego pomysłu, Waszych talentów, pracy
i… prywatnych pieniędzy ma 5 lat. Od czerwcowej premiery w 2004 roku jesteście wierni sobie:
nie ulegacie doraźnym modom, spektakularnym trendom, nie staracie się być nowocześni za wszelką cenę. Preferujecie sztukę wysoką, wysmakowaną estetycznie i warsztatowo. Taką, która w czasach rozpasania głupkowatej, skomercjalizowanej sztuki masowej jest niezwykle potrzebna. Kształtujecie najlepsze gusty odbiorców, co dzisiaj nie jest łatwe. Uczycie młodych artystów szacunku do tradycji
i do profesjonalnych umiejętności. Tych, którzy podziwiają Wasze wysiłki jest coraz więcej, dlatego dorobiliście się pokaźnej, wdzięcznej i życzliwej publiczności. Tego Wam gratuluję i za to dziękuję.
A z okazji Waszych „prywatnych” jubileuszy życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w życiu i wielu dalszych sukcesów zawodowych.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Orzechowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 
* * * * * * * *

Akademia Muzyczna w Krakowie
Kraków, dn. 27 listopada 2009 roku

Szanowny Panie!
Pragnę przekazać serdeczne podziękowanie za przesłane mi zaproszenie na inaugurację VI sezonu Krakowskiej Opery Kameralnej. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w realizacji wszelkich przedsięwzięć artystycznych i osobistych.
Jest również wspaniała okazja, aby złożyć bardzo szczere wyrazy uznania i serdeczne gratulacje dla Pani Jadwigi Leśniak-Jankowskiej oraz dla Pana z okazji obchodzonego właśnie Jubileuszu pracy artystycznej.

Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
ad. II st. Adam Korzeniowski

* * * * * * * *

MECENAS KULTURY KRAKOWA

18 czerwca 2002 roku
18 czerwca 2002 roku Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Andrzej Gołaś przyznał scenie tytuł
Mecenasa Kultury Krakowa za działania na rzecz ochrony zabytków: odrestaurowanie budynku
i  powołanie w nim instytucji kulturalnej

fot. Jan Zych
 
* * * * * * * * 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA TEATRU SCENA EL-JOT

16 grudnia 2001 roku
Patronat Honorowy nad uroczystośœcią przyjęli
Prof. dr hab. ANDRZEJ GOŁAŒŚ
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Prof. dr hab. JACEK POPIEL
Rektor PWST im. L. Solskiego w Krakowie

KONCERT JUBILEUSZOWY

Regionalny Zespół GIEWONT z Zakopanego-Olczy
przed koncertem nastąpiło otwarcie wystawy prac scenograficznych GRAŻYNY ŻUBROWSKIEJ

fot. Jan Zych


„KONCERT OTWARCIA”
teatru
SCENA EL JOT

18 czerwca 2000 roku
Honorowy Patronat
J. Em. Ks. Franciszek Macharski
Metropolita Krakowski

Dr Ryszard Masłowski
Wojewoda krakowski

Prof. dr hab. Andrzej Gołaœś
Prezydent Miasta Krakowa

Scenariusz i reżyseria: Jadwiga Leśniak – Jankowska

Wacław Jankowski

Dyrygent:Stanisław Gałoński

Wykonawcy:
• Capella Cracoviensis – zespół Madrygalistów i Rorantystów
dawne pieœni polskie od œśredniowiecza po wiek XVIII
• Jerzy Trela – recytacja
fragmenty „Prometidiona” oraz aforyzmy Cypriana Kamila Norwida.
• Zespół „Krakowiacy”
• Boba Jazz Band

Koncert œuświetnił uroczyste otwarcie stałej siedziby teatru w zabytkowych wnętrzach kamienicy
przy ulicy Miodowej 15 na krakowskim Kazimierzu.

z arch. KOK