Archiwum U prząśniczki

U PRZĄŚŒNICZKI SIEDZĄ JAK ANIOŁ DZIEWECZKI…

– OŒŚWIADCZYNY STAROPOLSKIE

widowisko muzyczne

PRAPREMIERA: 14 Ÿpaździernika 2001r.
siedziba Teatru w Krakowie

   Widowisko muzyczne ukazujące obyczaje oraz sceny rodzajowe polskiego dworku szlacheckiego, malowane poezją, pieśœnią, muzyką, tańcem. – Czas ośœwiadczyn, czas miłoœści, czas zabawy.

   Na scenariusz widowiska złożyły się: staropolska poezja ziemiańska i liryka dworkowo-szlachecka (dawne zabytki muzyki i języka polskiego): pieśœni i tańce polskie, liryka miłosna, renesansowe i barokowe pieœśni trubadurowe, rokokowe sielanki, dumki i pieśœni biesiadne; oberki, kujawiaki, mazurki, polonezy, krakowiaki, pawany, menuety; według utworów następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Michał Kazimierz Ogiński, John Dowland (Lachrymae pavan), Jean-Philippe Rameau (menuet), anonimowi kompozytorzy polscy XVII i XVIII wieku; suita tańców polskich oraz tytułowa pieśœń „”Oœświadczyny staropolskie”” pochodząca ze zbioru Oskara Kolberga.

Scenariusz literacko-muzyczny, reżyseria i opieka pedagogiczna: Jadwiga Leœniak-Jankowska
Kostiumy: Bożena Pędziwiatr
Opracowanie wokalne, akompaniament: Oleg Sznicar
Konsultacje: Alicja Sławecka (impostacja głosu), Teresa Pawłowicz (wymowa)

Wykonawcy – studenci PWST w Krakowie:
Aleksandra Głowaczewska
Joanna Falkowska
Dominika Urbańska
Anna Wodyńska,
Szymon Mysłakowski

Józefek (skrzypce) – Łukasz Osadziński

z arch. KOK