Archiwum Piłat

PIŁAT

abo pieœśń człowieka krześœcijańskiego do Syna Bożego
na złe sprawy ludzkiego żywota

widowisko muzyczne

PRAPREMIERA: 15 kwietnia 1992r.
Areszt Œśledczy przy ul. Montelupich w Krakowie

Widowisko pasyjne na dwa głosy żeńskie, trzy głosy męskie oraz trzy instrumenty (lutnia, viola da gamba, flety proste) w stylizacji XIX wiecznego salonu krakowskiego.
Na teksty œśpiewane widowiska złożyły się dawne pieśœni polskie, ze wszech miar godne przypomnienia ze względu na wspaniałe kulturowe zaplecze dawnych melodii i bogactwo staropolskich motywów tekstowych. Owe dawne pieśœni to kompozycje renesansowe: Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika – w przekładach Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Trzecieskiego.
To pieœśń dramatyczna z „Dialogu Marcina Łaskiego” oraz pieśœń satyryczna z „Kancjonału Zamojskiego”. To anonimowa kompozycja z wieku XIV oraz kompozycja błog. Ładysława z Gielniowa z wieku XV.
To wreszcie staropolskie pieœśni pochodzące z XIX wiecznych zbiorów Michała Mioduszewskiego
i Teofila Klonowskiego. Dialogi oparte zostały na tekstach Michała Bułhakowa i Romana Brandstaettera oraz fragmentach Biblii.

Scenariusz, reżyseria, kompozycja ruchu: Jadwiga Leśœniak-Jankowska
Oprawa plastyczna: Grażyna Żubrowska
Opracowanie muzyczne: Jacek Stankiewicz

Maria Magdalena: Jadwiga Leśœniak-Jankowska
Maria Jezusowa: Anna Sokołowska
Kajfasz, Mateusz Lewita, Afraniusz: Leszek ŒŚwigoń
Piłat: Jacek Romanowski
Jeszua: Tadeusz Zięba

Flety proste: Anna Fieber
Lutnia: Bernadetta KuŸmińska
Viola da gamba: Anna Szelińska-Mikus

Kośœciół pw. ŚŒwiętego Krzyża w Krakowie

z arch. KOK


Koœściół pw. ŒŚw. Szczepana w Krakowie  

z arch. KOK

* * * * * * * *

Recenzje

PIŁAT W ARESZCIE ŒŚLEDCZYM

Wydarzeniem kulturalnym było w ostatnich dniach w Krakowie przedstawienie Sceny El-Jot.
Obejrzeli je najpierw w Wielki Czwartek widzowie Aresztu Œśledczego przy ul. Montelupich w Krakowie, a następnie grupa osób zebranych w podziemiach kośœcioła OO. Pijarów.
To niezwykłe widowisko reżyserowała i wykonywała jedną z ról Jadwiga Leœśniak-Jankowska. Ponadto w spektaklu udział biorą: Anna Sokołowska, Leszek Swigoń, Jacek Romanowski i Tadeusz Zięba.
Uwagę widza zwraca połączenie œświetnie wykonanych przez artystów staropolskich pieśœni religijnych takich kompozytorów jak: Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, Cyprian Bazylik i inni, z dialogami pokazującymi dramat także współczesnego człowieka.
Dialogi oparto na tekstach Michała Bułhakowa i Romana Brandstaettera oraz fragmentach Biblii.
Nie bez wpływu na bogate wrażenia wyniesione ze spektaklu jest także muzyka wykonywana na renesansowych instrumentach przez Annę Fieber, Bernadettę KuŸmińską i Annę Szelińską – Mikus. Opracowania muzycznego dokonał Jacek Stankiewicz a autorką oprawy plastycznej jest Grażyna Żubrowska. Trzeba mieć nadzieję, że spektakl w niedługim czasie znów będzie mógł zachwycać zainteresowanych tą dziedziną polskiej kultury .

Zbigniew Marek SJ
Czas Krakowski
29-31 maja 1992r.

* * * * * * * *