Piotr Krajewski

Na zdjęciu Piotr Krajewski w roli Księcia Wysp Błękitnych w baśni muzycznej
„Mała syrenka”.