Paweł Urbanowicz

Obecnie student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.