Katarzyna Mucha

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa : Katedra Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej – dyplom u prof. A. Kreutz-Majewskiego. Prowadzi współpracę kostiumograficzną i scenograficzną w produkcjach filmowych i w Teatrze Telewizji. Tworzyła scenografię w projekcie „Sceny z Powstania” – eksperymentalne widowisko telewizyjne zrealizowane przez absolwentów Wydziału Reżyserii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Z Krakowską Operą Kameralną związana jest od roku 2004. Zaprojektowała kostiumy i scenografię do spektakli: T. Merula ” Satiro e Corisca” balletto e opera, W. A. Mozart „Zaide” opera seria, ” La festa teatrale” gala teatralna, G.B. Pergolesi ” Livietta e Tracollo” opera buffa , ” La festa di carnevale” gala karnawałowa. ” Pieśń nad pieśniami króla Salomona” udramatyzowane oratorium, „Chatzkele, Chatzkele” widowisko muzyczne w jidysz, W.A. Mozart „Die Schuldigkeit des Ersten Gebots” opera sacra, W. A. Mozart ” Bastien und Bastienne „opera buffa, ” Krakowiany, Krakowiany” folkowe widowisko muzyczne.