Jadwiga Leśniak-Jankowska

DYREKCJA :

Jadwiga Leśniak-Jankowska
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

opera@kok.art.pl

 

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Wykłada na Wydziale Aktorskim na obydwu specjalnościach (dramatyczna i wokalno-aktorska) oraz na zamiejscowym Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (specjalność: aktor teatru tańca). Wykłada kierunki: Plastyka ruchu scenicznego, Obyczaje dawniej i dziś, Elementarne zadania aktorskie, Podstawy gry aktorskiej, Sceny klasyczne.

Aktorka, choreograf, reżyser, pedagog, dyrektor naczelny i artystyczny Krakowskiej Opery Kameralnej. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie plastyki ruchu scenicznego obejmującej zagadnienia związane z formami i stylami ruchu scenicznego, historii obyczaju i kostiumu oraz – w dziedzinie historycznego tańca dworskiego.

Aktorka teatrów krakowskich (Teatr Ludowy, Teatr im. Słowackiego). Pracowała m. in. z takimi reżyserami jak: K. Skuszanka, J. Goliński, I. Babel, I. Wollen, R. Zioło, M. Grabowski, D. Baduszkowa, W. Jankowski. Ważniejsze role: Klitemnestra w „Elektrze” J. Giraudaux, Balladyna w „Balladynie” J. Słowackiego, Aniela w „Ślubach panieńskich” Al. Fredry, Marusia w musicalu „Czterej pancerni i pies”, Wiktoria w „Historii z metrampażem” A. Wampiłowa, Aldona w „Konradzie Wallenrodzie” A. Mickiewicza, Celia w „Jak wam się podoba” W. Szekspira, Krasawica w „Bolesławie Śmiałym” St. Wyspiańskiego, Śmierć w „Betleem polskim” L. Rydla, Wanda w „Romansie z wodewilu” K. Krumłowskiego, Luba w „Ostatnich” M. Gorkiego, Rena w „Hipnozie” A. Cwojdzińskiego, Goplana w „Balladynie” J. Słowackiego, Elmira w „Świętoszku” Moliera, Tatiana w „Jubileuszu” A. Czechowa, Jerszycha w „Małym biesie” F. Sołoguba, Generałowa w „Listopadzie” H. Rzewuskiego, Pani Helena w „Bracie naszego Boga” K. Wojtyły, Oblubienica w „Pieśni nad Pieśniami”.

Autorka ponad 100 choreografii i ruchu scenicznego do spektakli teatralnych i telewizyjnych w reżyserii m.in. J. Jarockiego, I. Wollen, R. Zioło, W. Jankowskiego (m.in. Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Współczesny we Wrocławiu, teatry Opola, Bielska-Białej, Cieszyna, teatry w Krakowie, TV Kraków oraz – w swoich autorskich widowiskach).
W 1991 roku założyła autorską scenę muzyczną, której repertuar nawiązuje do dawnej tradycji i obyczaju w oparciu o historyczny taniec, muzykę i śpiew. W tym celu powołała Akademię Tradycji i Obyczaju, w ramach której odbywają się prezentacje widowisk, warsztaty i seminaria. Jej spektakle autorskie prezentowane były nie tylko na terenie Krakowa i Polski, ale również wielokrotnie w Paryżu, Lyonie, Frankfurcie nad Menem, Wilnie, zarówno w naturalnych, historycznych wnętrzach i plenerach, jak również we wnętrzach teatralnych.

W 2004 roku teatr poszerza swoją artystyczną działalność o repertuar operowy oraz przyjmuje nową nazwę Krakowska Opera Kameralna. Spektaklem inaugurującym nową formułę jest „Don Pasquale” G. Donizettiego w reżyserii Wacława Jankowskiego.
10 grudnia 2011 roku premierą najsłynniejszej opery komicznej Giovanniego Battisty Pergolasiego „La serva padrona” w reżyserii Wacława Jankowskiego teatr poszerzył swoją działalność artystyczną o nowy projekt: Operowy Teatr Lalek, gdzie, oprócz wokalistów, aktorów dramatycznych i tancerzy, pełnoprawny udział w scenicznych działaniach mają także lalki i maski.
28 listopada 2009 r. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel wręczył Jadwidze Leśniak – Jankowskiej odznakę HONORIS GRATIA przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w uznaniu za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają się do jego promocji i rozwoju kulturalnego.
Jadwiga Leśniak – Jankowska jest fundatorem – założycielem fundacji Ars Cameralis.