Karol Wojtyła

PIEŚŃ O BLASKU WODY

poemat

Henryk Siemiradzki „Chrystus i Samarytanka”

Scenariusz, reżyseria: Wacław Jankowski

Kierownictwo muzyczne: Waldemar Groń

Muzyka: Johann Sebastian Bach

Wykonawcy:

Paweł Kumięga

Urszula Sadowińska-Pardyak

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Skrzypce I: Maria Boroń

Skrzypce II: Barbara Szpakiewicz

Altówka: Wiktoria Chorobik

Wiolonczela: Małgorzata Oczko