Karol Wojtyła

PIEŚŃ O BLASKU WODY

poemat muzyczny

Henryk Siemiradzki „Chrystus i Samarytanka”

Scenariusz, reżyseria: Wacław Jankowski

Opracowanie i kierownictwo muzyczne: Waldemar Groń

Muzyka: Johann Sebastian Bach

Wykonawcy:

Paweł Kumięga

Urszula Sadowińska-Pardyak

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Skrzypce I: Artur Łuczak

Skrzypce II: Barbara Szpakiewicz

Altówka: Wiktoria Chorobik

Wiolonczela: Małgorzata Oczko