Karol Wojtyła

SONG OF THE GLOW OF WATER

a poem

Henryk Siemiradzki “Christ and the Samaritan Woman”

Script and directing: Wacław Jankowski

Musical arrangement and direction: Waldemar Groń

Music by: Johann Sebastian Bach

Performers:

Paweł Kumięga

Urszula Sadowińska-Pardyak

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Violin I: Artur Łuczak

Violin II: Barbara Szpakiewicz

Viola: Wiktoria Chorobik

Cello: Małgorzata Oczko