PIEŚŃ O BLASKU WODY

Karol Wojtyła

PIEŚŃ O BLASKU WODY

poemat muzyczny

 

proj. Joanna Jaśko-Sroka

Na scenariusz muzycznego widowiska złożyły się: młodzieńczy poemat Karola Wojtyły „Pieśń o blasku wody”, kantaty Jana Sebastiana Bacha (fragmenty) oraz fragmenty Biblii w tłumaczeniu księdza Jakuba Wujka. Utwór poetycki Karola Wojtyły otwiera cytat pochodzący z Ewangelii św. Jana i nawiązujący do rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni. Ów dialog przy studni poddany zostaje przez autora poematu pięknej, a zarazem poetyckiej refleksji. Widowisko przygotowane zostało z okazji Roku Jana Pawła II, w którym przypadała 100 rocznica urodzin papieża – Polaka oraz z okazji przypadającego w tym samym czasie Roku Bachowskiego (335 rocznica urodzin oraz 270 rocznica śmierci tego wybitnego kompozytora).

Obsada

Scenariusz, reżyseria: Wacław Jankowski

Opracowanie i kierownictwo muzyczne: Waldemar Groń

Muzyka: Johann Sebastian Bach

Kostiumy: Joanna Jaśko-Sroka

Kompozycja ruchu scenicznego: Jadwiga Leśniak-Jankowska

 

Wykonawcy:

Andrzej Popiel

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Urszula Sadowińska-Pardyak

Wiktoria Zawistowska (mezzosopran)

 

Skrzypce I: Artur Łuczak

Skrzypce II: Barbara Szpakiewicz

Altówka: Magdalena Kizior

Wiolonczela: Karolina Kalinowska

Fotografie

 

fot. Dawid Kostek

fot. Paweł Zechenter

Sponsorzy