Dyrekcja

 

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

                                              

Profesor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Przedmioty wykładane: Formy i style ruchu scenicznego na Wydziale Aktorskim (spec. dramatyczna i wokalno-aktorska) oraz Sceny klasyczne na zamiejscowym Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (spec. aktor teatru tańca).
Prowadziła również przedmioty: Piosenka, Plastyka ruchu scenicznego, Obyczaje dawniej i dziś, Elementarne zadania aktorskie, Podstawy gry aktorskiej, Formy teatru tańca.

Aktorka, choreograf, reżyser, pedagog, obecnie dyrektor naczelny i artystyczny Krakowskiej Opery Kameralnej. Krakowianka, absolwentka VI LO im. A. Mickiewicza w Krakowie. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego). Studiowała pod kierunkiem m.in. prof. prof. Zofii Jaroszewskiej, Jerzego Golińskiego, Jerzego Krasowskiego, Zofii Więcławównej.

Specjalistka w dziedzinie plastyki ruchu scenicznego obejmującej zagadnienia związane z formami i stylami ruchu scenicznego, historii kostiumu i obyczaju oraz – w dziedzinie historycznego tańca dworskiego.

Aktorka teatrów krakowskich (Teatr Ludowy, Teatr im. Słowackiego). Pracowała m. in. z takimi reżyserami jak: K. Skuszanka, J. Goliński, I. Babel, I. Wollen, R. Zioło, M. Grabowski, D. Baduszkowa, W. Jankowski. Ważniejsze role: Klitemnestra w „Elektrze” J. Giraudaux (rola dyplomowa), Balladyna w „Balladynie” J. Słowackiego (rola dyplomowa), Lady-Księżna Alicja of Nevermore w „Kurce Wodnej” Witkacego (rola dyplomowa), Goplana w „Balladynie” J. Słowackiego (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), Aniela w „Ślubach panieńskich” Al. Fredry, Marusia w musicalu „Czterej pancerni i pies”, Wiktoria w „Historii z metrampażem” A. Wampiłowa, Aldona w „Konradzie Wallenrodzie” A. Mickiewicza, Celia w „Jak wam się podoba” W. Szekspira, Krasawica w „Bolesławie Śmiałym” St. Wyspiańskiego, Śmierć w „Betleem polskim” L. Rydla, Wanda w „Romansie z wodewilu” K. Krumłowskiego, Luba w „Ostatnich” M. Gorkiego, Rena w „Hipnozie” A. Cwojdzińskiego, Elmira w „Świętoszku” Moliera, Tatiana w „Jubileuszu” A. Czechowa, Jerszycha w „Małym biesie” F. Sołoguba, Generałowa w „Listopadzie” H. Rzewuskiego, Pani Helena w „Bracie naszego Boga” K. Wojtyły, Oblubienica w „Pieśni nad Pieśniami”.

Autorka ponad 100 choreografii oraz kompozycji ruchu scenicznego do spektakli teatralnych i telewizyjnych w reżyserii m.in. J. Jarockiego, I. Wollen, R. Zioło, W. Jankowskiego (m.in. Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Współczesny we Wrocławiu, teatry Opola, Bielska-Białej, Cieszyna, teatry w Krakowie (Bagatela, Ludowy, Groteska, Teatr im. Juliusza Słowackiego), TVP Kraków oraz – w swoich autorskich widowiskach (scenariusz, reżyseria, choreografia) w Teatrze SCENA EL-JOT i Krakowskiej Operze Kameralnej).

W 1991 roku założyła autorski teatr muzyczny SCENA EL-JOT. Repertuar nawiązywał do dawnej tradycji i obyczaju w oparciu o historyczny taniec, muzykę i śpiew. W tym celu powołała Akademię Tradycji i Obyczaju, w ramach której odbywają się prezentacje widowisk, warsztaty i seminaria. Jej spektakle autorskie prezentowane były nie tylko na terenie Krakowa i Polski, ale również wielokrotnie m.in. w Paryżu, Lyonie, Frankfurcie nad Menem, Wilnie, zarówno w naturalnych, historycznych oraz sakralnych wnętrzach i plenerach, jak również we wnętrzach teatralnych.

W 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie stałej siedziby teatru w zabytkowych wnętrzach kamienicy przy ulicy Miodowej 15 w Krakowie. 

W 2001 r. Prezydent Miasta Krakowa Andrzej Gołaś przyznał teatrowi SCENA EL-JOT tytuł Mecenasa Kultury Krakowa w kategorii działań na rzecz ochrony zabytków: „za odrestaurowanie, odnowę i adaptację kamienicy przy ul. Miodowej 15 w dzielnicy Kazimierz dla potrzeb teatru. Powstała nowa scena teatralna i nowe miejsce dla działań w zakresie edukacji kulturalnej na terenie rewitalizowanego Kazimierza. Zabytkowe wnętrza, amfiteatralnie zaprojektowana przestrzeń to wyjątkowe i oryginalne miejsce do prezentacji spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, organizacji konferencji i warsztatów edukacyjnych. Teatr promuje młodych adeptów sztuki: aktorów, plastyków, muzyków, śpiewaków i tancerzy.”

W 2004 roku teatr poszerzył swoją artystyczną działalność o repertuar operowy oraz przyjął nową nazwę Krakowska Opera Kameralna. Spektaklem inaugurującym nową formułę była opera komiczna „Don Pasquale” G. Donizettiego w reżyserii Wacława Jankowskiego i choreografii Jadwigi Leśniak-Jankowskiej. Od tego momentu Jadwiga Leśniak-Jankowska wraz ze swoim mężem Wacławem Jankowskim kształtuje repertuar teatru. 
W 2011 roku, premierą najsłynniejszej opery komicznej Giovanniego Battisty Pergolesiego „La serva padrona” w reżyserii Wacława Jankowskiego i kompozycji ruchu scenicznego Jadwigi Leśniak-Jankowskiej, teatr poszerzył swoją działalność artystyczną o nowy projekt: Operowy Teatr Lalek, gdzie, oprócz śpiewaków, aktorów dramatycznych, tancerzy i muzyków, pełnoprawny udział w scenicznych działaniach mają także lalki i maski.

TVP Kraków zrealizowała dwa fabularyzowane filmy dokumentalne z udziałem Jadwigi Leśniak-Jankowskiej, poświęcone działalności artystycznej Jadwigi Leśniak-Jankowskiej i jej męża, Wacława Jankowskiego: „Portrety” reż. Katarzyna Kotula oraz „Świat wartości według państwa Jankowskich” reż. Dagmara Merecik.

W 2009 r. prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski przyznał Jadwidze Leśniak-Jankowskiej odznakę HONORIS GRATIA – w uznaniu za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają się do jego promocji i rozwoju kulturalnego. Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada przyznała srebrny medal „750-LECIA LOKACJI MIASTA KRAKOWA” z okazji jubileuszu pracy artystycznej i pedagogicznej.
W 2012 roku, z okazji jubileuszu teatru (20-lecie), Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył opatrzone sentencją CRACOVIA URBS CELEBERRIMA symboliczne klucze do bram miasta Krakowa, z najlepszymi życzeniami wielu artystycznych sukcesów.
W 2017 roku, z okazji jubileuszu teatru (25-lecie), Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przyznał medal POLONIA MINOR w uznaniu wielkiego wkładu w kształtowanie życia artystycznego Krakowa i Małopolski, niestrudzone krzewienie kultury oraz wybitne społeczne zasługi na rzecz regionu i jego mieszkańców.
W 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał Medal: Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej.
W 2022 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Złoty Medal POLONIA MINOR dla Fundacji Ars Cameralis – Krakowskiej Opery Kameralnej z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia jako wyraz uznania za realizację przedsięwzięć artystycznych w Małopolsce oraz pracę na rzecz rozwoju Krakowskiej Opery Kameralnej.
Jadwiga Leśniak – Jankowska jest fundatorem – założycielem fundacji ARS CAMERALIS oraz członkiem Związku Artystów Scen Polskich.

Wacław Jankowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

     

Reżyser operowy, telewizyjny i teatralny, obecnie dyrektor naczelny i artystyczny Krakowskiej Opery kameralnej.
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza), a także studiów podyplomowych z zakresu architektury i sztuki sakralnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Studiował aktorstwo i reżyserię pod kierunkiem m.in. prof. Jerzego Jarockiego, prof. Jerzego Krasowskiego, prof. Danuty Michałowskiej.
Był aktorem m.in. w Teatrze Ludowym w Krakowie i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Jako reżyser pracował m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Teatrze Ludowym w Krakowie, w Teatrze
im. J. Kochanowskiego w Opolu, w Teatrze Polskim w Bielsku Białej, Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, Teatrze Telewizji (Kraków, Katowice), Krakowskiej Operze Kameralnej (aktualnie).

Zrealizował między innymi następujące tytuły: „Tartuff” Moliera, „Wizyta starszej pani” F. Durrenmatta, „Gra miłości i śmierci” R. Rollanda, „Ożenek” N. Gogola, „Milczenie” R. Brandstaettera, „Hipnoza” Cwojdzińskiego, „Achilles i panny” A.M. Swinarskiego, „Wilki” R. Rollanda, „Grzegorz Dyndała” Moliera, „Cyklop” Wł. Terleckiego (prapremiera światowa), „Jubileusz” A. Czechowa, „Zaide” W.A. Mozarta, „Livietta e Tracollo” G.B. Pergolesiego, „Stabat Mater” A. Vivaldiego/G.B. Pergolesiego, „Don Pasquale” G. Donizettiego, „Die Schuldigkeit des Ersten Gebots” W.A. Mozarta, „La serva padrona” G.B. Pergolesiego, „Ich geh’ und suche” J.S. Bacha, „Pimpinone” G.Ph. Telmanna, „La Canterina” J. Haydna.

Od 1988 roku na stanowiskach kierowniczych, m.in.: Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej i Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie; Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa; Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie; doradca Wojewody Małopolskiego ds. kultury; doradca Marszałka Województwa Małopolskiego ds. kultury; założyciel i Dyrektor Krakowskiej Opery Kameralnej.

TVP Kraków zrealizowała dwa fabularyzowane filmy dokumentalne z udziałem Wacława Jankowskiego, poświęcone działalności artystycznej Wacława Jankowskiego i jego żony, Jadwigi Leśniak-Jankowskiej: „Portrety” reż. Katarzyna Kotula oraz „Świat wartości według państwa Jankowskich” reż. Dagmara Merecik.

Wacław Jankowski, jako reżyser i pedagog, współpracuje z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, realizując ze studentami wydziałów wokalno-aktorskich projekty artystyczno-naukowe.

W 2009 r. prezydent Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego przyznał Wacławowi Jankowskiemu odznakę HONORIS GRATIA – w uznaniu za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają się do jego promocji i rozwoju kulturalnego. Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada przyznała srebrny medal „750-LECIA LOKACJI MIASTA KRAKOWA” z okazji jubileuszu pracy artystycznej i pedagogicznej.
W 2012 roku z okazji jubileuszu teatru (20-lecie) Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył, opatrzone sentencją CRACOVIA URBS CELEBERRIMA, symboliczne klucze do bram miasta Krakowa, z najlepszymi życzeniami wielu artystycznych sukcesów.
W 2017 z okazji jubileuszu teatru (25-lecie) Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przyznał medal POLONIA MINOR w uznaniu wielkiego wkładu w kształtowanie życia artystycznego Krakowa i Małopolski, niestrudzone krzewienie kultury oraz wybitne społeczne zasługi na rzecz regionu i jego mieszkańców.
W 2018 roku, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, w uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego, za kreatywność i energię w budowaniu teatru operowego, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kulturalnego Krakowa i Małopolski oraz podejmowanie licznych działań i inicjatyw promujących region został oznaczony BRĄZOWYM MEDALEM HONOROWYM za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.
W 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał Medal: Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej.
W 2022 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Złoty Medal POLONIA MINOR dla Fundacji Ars Cameralis – Krakowskiej Opery Kameralnej z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia jako wyraz uznania za realizację przedsięwzięć artystycznych w Małopolsce oraz pracę na rzecz rozwoju Krakowskiej Opery Kameralnej.
W 2022r. przewodniczący Oddziału ZASP w Krakowie wręczył Wacławowi Jankowskiemu pamiątkową statuetkę z okazji 100-lecia ZASP autorstwa Janusza Trzebiatowskiego.

Prezes Fundacji ARS CAMERALIS, Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZASP – oddział Kraków, członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej, Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych, Małopolskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Twórca i organizator festiwali i warsztatów teatralnych.