Dyrekcja

Jadwiga Leśniak-Jankowska

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

                                              

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
w Krakowie. Wykłada na Wydziale Aktorskim na obydwu specjalnościach (dramatyczna i wokalno-aktorska)
oraz na zamiejscowym Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (specjalność: aktor teatru tańca).
Wykłada kierunki: Plastyka ruchu scenicznego, Obyczaje dawniej i dziś, Elementarne zadania aktorskie, Podstawy gry aktorskiej, Sceny klasyczne, Formy i style ruchu scenicznego.

Aktorka, choreograf, reżyser, pedagog, dyrektor naczelny i artystyczny Krakowskiej Opery Kameralnej. Krakowianka, absolwentka VI LO im. A. Mickiewicza w Krakowie. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie plastyki ruchu scenicznego obejmującej zagadnienia związane z formami i stylami ruchu scenicznego, historii obyczaju i kostiumu oraz – w dziedzinie historycznego tańca dworskiego.

Aktorka teatrów krakowskich (Teatr Ludowy, Teatr im. Słowackiego). Pracowała m. in. z takimi reżyserami jak: K. Skuszanka, J. Goliński, I. Babel, I. Wollen, R. Zioło, M. Grabowski, D. Baduszkowa, W. Jankowski. Ważniejsze role: Klitemnestra w „Elektrze” J. Giraudaux, Balladyna w „Balladynie”
J. Słowackiego, Aniela w „Ślubach panieńskich” Al. Fredry, Marusia w musicalu „Czterej pancerni i pies”, Wiktoria w „Historii z metrampażem” A. Wampiłowa, Aldona w „Konradzie Wallenrodzie” A. Mickiewicza, Celia w „Jak wam się podoba” W. Szekspira, Krasawica w „Bolesławie Śmiałym” St. Wyspiańskiego, Śmierć
w „Betleem polskim” L. Rydla, Wanda w „Romansie z wodewilu” K. Krumłowskiego, Luba w „Ostatnich” M. Gorkiego, Rena w „Hipnozie” A. Cwojdzińskiego, Goplana w „Balladynie” J. Słowackiego, Elmira
w „Świętoszku” Moliera, Tatiana w „Jubileuszu” A. Czechowa, Jerszycha w „Małym biesie” F. Sołoguba, Generałowa w „Listopadzie” H. Rzewuskiego, Pani Helena w „Bracie naszego Boga” K. Wojtyły, Oblubienica
w „Pieśni nad Pieśniami”.

Autorka ponad 100 choreografii i ruchu scenicznego do spektakli teatralnych i telewizyjnych w reżyserii m.in. J. Jarockiego, I. Wollen, R. Zioło, W. Jankowskiego (m.in. Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Współczesny we Wrocławiu, teatry Opola, Bielska-Białej, Cieszyna, teatry w Krakowie, TV Kraków
oraz – w swoich autorskich widowiskach).
W 1991 roku założyła autorską scenę muzyczną, której repertuar nawiązuje do dawnej tradycji i obyczaju w oparciu o historyczny taniec, muzykę i śpiew. W tym celu powołała Akademię Tradycji i Obyczaju, w ramach której odbywają się prezentacje widowisk, warsztaty i seminaria. Jej spektakle autorskie prezentowane były nie tylko na terenie Krakowa i Polski, ale również wielokrotnie w Paryżu, Lyonie, Frankfurcie nad Menem, Wilnie, zarówno w naturalnych, historycznych wnętrzach i plenerach, jak również
we wnętrzach teatralnych.

W 2004 roku teatr poszerza swoją artystyczną działalność o repertuar operowy oraz przyjmuje nową nazwę Krakowska Opera Kameralna. Spektaklem inaugurującym nową formułę jest „Don Pasquale” G. Donizettiego
w reżyserii Wacława Jankowskiego.
10 grudnia 2011 roku premierą najsłynniejszej opery komicznej Giovanniego Battisty Pergolesiego
„La serva padrona” w reżyserii Wacława Jankowskiego teatr poszerzył swoją działalność artystyczną
o nowy projekt: Operowy Teatr Lalek, gdzie, oprócz wokalistów, aktorów dramatycznych i tancerzy, pełnoprawny udział w scenicznych działaniach mają także lalki i maski.
28 listopada 2009 r. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel wręczył Jadwidze Leśniak – Jankowskiej odznakę HONORIS GRATIA przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w uznaniu
za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają
się do jego promocji i rozwoju kulturalnego. Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada przyznała srebrny medal „750-LECIA LOKACJI MIASTA KRAKOWA” z okazji jubileuszu pracy artystycznej i pedagogicznej.
W 2012 roku z okazji jubileuszu teatru (20-lecie) Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył opatrzone sentencją CRACOVIA URBS CELEBERRIMA symboliczne klucze do bram miasta Krakowa, z najlepszymi życzeniami wielu artystycznych sukcesów.
W 2017 z okazji jubileuszu teatru (25-lecie) Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przyznał nagrodę POLONIA MINOR w uznaniu wielkiego wkładu w kształtowanie życia artystycznego Krakowa i Małopolski, niestrudzone krzewienie kultury oraz wybitne społeczne zasługi na rzecz regionu i jego mieszkańców.

Jadwiga Leśniak – Jankowska jest fundatorem – założycielem fundacji ARS CAMERALIS oraz członkiem Związku Artystów Scen Polskich.

Wacław Jankowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

     

Reżyser operowy, telewizyjny i teatralny.
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
a także studiów podyplomowych z zakresu architektury i sztuki sakralnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Był aktorem m.in. w Teatrze Ludowym w Krakowie i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Jako reżyser pracował m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Teatrze Ludowym w Krakowie, w Teatrze
im. J. Kochanowskiego w Opolu, w Teatrze Polskim w Bielsku Białej, Teatrze Telewizji (Kraków, Katowice), Krakowskiej Operze Kameralnej.

Zrealizował między innymi: „Tartuffa” Moliera, „Wizyta starszej pani” F. Durrenmatta, „Grę miłości
i śmierci” R. Rollanda, „Ożenek” N. Gogola, „Milczenie” R. Brandstaettera, ”Hipnozę” Cwojdzińskiego, „Achillesa i panny” A.M. Swinarskiego, „Wilki” R. Rollanda, „Zaide” W.A. Mozarta, „Livietta e Tracollo” G.B. Pergolesiego,” Jubileusz” A. Czechowa, „Stabat Mater” A. Vivaldiego/G.B. Pergolesiego, „Grzegorza Dyndałę” Moliera, „Cyklop” Wł. Terleckiego (prapremiera światowa), „Don Pasquale
G. Donizettiego, „Die Schuldigkeit des Ersten Gebots” W.A. Mozarta.

Od 1988 roku na stanowiskach kierowniczych, m.in.: Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej i Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie; Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa; Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie; doradca Wojewody Małopolskiego ds. kultury; doradca Marszałka Województwa Małopolskiego ds. kultury; założyciel i Dyrektor Krakowskiej Opery Kameralnej.
28 listopada 2009 r. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel wręczył Wacławowi Jankowskiemu odznakę HONORIS GRATIA przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w uznaniu
za działania i inicjatywy podejmowane na rzecz Krakowa, które w sposób znaczący przyczyniają
się do jego promocji i rozwoju kulturalnego. Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada przyznała srebrny medal „750-LECIA LOKACJI MIASTA KRAKOWA” z okazji jubileuszu pracy artystycznej i pedagogicznej.
W 2012 roku z okazji jubileuszu teatru (20-lecie) Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył opatrzone sentencją CRACOVIA URBS CELEBERRIMA symboliczne klucze do bram miasta Krakowa, z najlepszymi życzeniami wielu artystycznych sukcesów.
W 2017 z okazji jubileuszu teatru (25-lecie) Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przyznał nagrodę POLONIA MINOR w uznaniu wielkiego wkładu w kształtowanie życia artystycznego Krakowa i Małopolski, niestrudzone krzewienie kultury oraz wybitne społeczne zasługi na rzecz regionu i jego mieszkańców.
W 2018 roku, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, w uznaniu zasługi na rzecz Województwa Małopolskiego, za kreatywność i energię w budowaniu teatru operowego, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kulturalnego Krakowa i Małopolski oraz podejmowanie licznych działań i inicjatyw promujących region został oznaczony BRĄZOWYM MEDALEM HONOROWYM za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Prezes Fundacji ARS CAMERALIS; członek Związku Artystów Scen Polskich – Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych ZASP, Prezes Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie, członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej, Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych, Małopolskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Twórca i organizator festiwali i warsztatów teatralnych.