Waldemar Groń

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest kierownikiem muzycznym spektakli w Krakowskiej Operze Kameralnej. Współpracuje również z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi, operowymi oraz dętymi. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Pedagog w Szkole Muzycznej I Stopnia w Domosławicach (dyrygentura).