Łukasz Dulewicz

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Artystycznej oraz wydział Wokalno-Aktorski). Obydwa wydziały ukończył z wyróżnieniem. Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Wokalistyka.
Zadebiutował w Krakowskiej Operze Kameralnej w misterium scenicznym „Stabat Mater” w sezonie artystycznym 2012/2013.

Na zdjęciu Łukasz Dulewicz w „Stabat Mater” – koœściół przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu