Anna Mikuła

Studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.