KRAKÓW CHAMBER OPERA ARTISTS


artistic season 2019/2020

Actors

SINGERS – SOLOISTS

DANCERS

MUSICIANS – INSTRUMENTALISTS:

 • Karolina Bartczyszyn (violin)
 • Izabela Berdy (oboe)
 • Maria Boroń (violin)
 • Agnieszka Filimowska (cello)
 • Aleksandra Gawlik (violin)
 • Sandra Hejnowska (violin)
 • Anna Huszczo (harpsichord)
 • Karolina Kalinowska (cello)
 • Joanna Malinowska (violin)
 • Natalia Miszczyk (viola)
 • Dorota Mortek (viola)
 • Ewa Piątek (fagot)
 • Marta Rychlik (violin)
 • Barbara Szpakiewicz (violin)
 • Ewa Tupik (flute)
 • Aldona Trybulec (viola)
 • Zofia Trystuła (oboe)
 • Ewa Wojsław – Bober (cello)
 • Sylwia Wojtowicz (viola)
 • Przemysław Dajcz (viola)
 • Piotr Dumanowski (viola)
 • Grzegorz Fieber (percussion instruments)
 • Dominik Frankiewicz (cello)
 • Marcin Gajewski (French horn)
 • Piotr Gawor (tube)
 • Rafał Gorczyński (double bass)
 • Mateusz Janiak (bassoon)
 • Łukasz Kurzydło (percussion instruments)
 • Andrzej Ruciński (clarinet)
 • Dawid Sulej Rudnicki (keyboards)
 • Marcin Starowicz (oboe)
 • Mariusz Stępień (clarinet)
 • Teodor Szulc (cello)
 • Lesław Wydrzyński (double bass)

CONDUCTORS

DIRECTORS

STAGE DESIGNERS

CHOREOGRAPHERS